Ви є тут

Створення та широке впровадження нових зварювальних електродів для нафтогазовоϊ та машинобудівноϊ галузі


Номер роботи - P 17 ПОДАНА

Представлено Інститутом електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України.

Автори: д.т.н. Максимов С.Ю., к.т.н. Скорина М.В., д.т.н. Макаренко В.Д., Чеботар І.М., д.т.н. Чигарьов В.В., д.т.н. Винников Ю.Л.

Метою роботи є вирішення важливих народно-господарських проблем підвищення довговічності та надійності зварних металоконструкцій нафтогазовоï та машинобудівної промисловості шляхом розробки прогресивних зварювальних електродів на основі нових металургійних і технологічних принципів забезпечення високих зварювально-монтажних і корозійно-механічних властивостей наплавленого металу.

З використанням розробленої інформаційно-аналітичноï системи АНП-1 вивчено механізми впливу основних компонентів газошлакоутворюючоï і розкислюючоï систем на перенос розплавленого металу і стабільність горіння дуги змінного струму для електродів з основним видом покриття, що дозволило розробити основні принципи створення універсальних електродів з покращеними зварювально-технологічними властивостями. Корозійно-механічними і металографічними дослідженнями встановлено вплив нікелю на ударну в’язкість і характеристики спротиву розвитку тріщин в металі швів холодостійких сталей нафтогазового і машинобудівного призначення. Визначено оптимальний хімічний склад наплавленого металу, який забезпечує отримання дрібнозернистої структури з незначною кількістю неметалевих включень глобулярної форми, який реалізується оптимальним вмістом і співвідношенням феросплавів в електродному покритті.

Науково-практична значимість отриманих результатів обґрунтовується результатами чиcлених експериментальних випробуваньтак і промисловим випуском електродів марок АНО-25, АНО-26, АНО-27 і АНО-ТМ, сього виготовлено  7580 т електродів і отримано економічний ефект 350,5 млн. грн.

Кількість публікацій:10 монографій, 124 статті (42 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 42/3; Scopus – 115/5; Google Scholar – 473/9.  Отримано 13 патентів України на винахід.За даною тематикою захищено 7 докторських та 12  кандидатських дисертацій.