Ви є тут

Створення функціональних вакуумних плазмових і дифузійних покриттів широкого спектру застосування


Номер роботи - P 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

Автори:
1. ГОНТАР Олександр Григорович – кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України;
2. КОПЄЙКІНА Марина Юріївна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України;
3. БЕРЕСНЄВ Вячеслав Мартинович – доктор технічних наук, професор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
4. ВАСИЛЬЄВ Володимир Васильович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України;
5. ДАБІЖА Євген Вікторович – кандидат технічних наук, директор малого державного науково-виробничого впроваджувального підприємства "ЕКМА" НАН України;
6. ДЕЙНЕКА Олександр Володимирович – генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "Грейс-Інжинірінг";
7. ПОГРЕЛЮК Ірина Миколаївна – доктор технічних наук, завідувач відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України;
8. СТРЕЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Євгенійович – доктор фізико-математичних наук, начальник лабораторії ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України.

В роботі представлено  результати досліджень з розробки та виробництва вакуумного обладнання для формування функціональних плазмових та дифузійних покриттів широкого спектру застосування.

Авторами створено нове джерело вакуумно-дугової плазми з фільтром, який при високій якості очищення плазми від макрочасток забезпечує збільшення швидкості переміщення катодної плями дуги по робочій поверхні катода у 15 разів та рівномірність товщини отриманого покриття, розроблено наукові основи і технологічний процес осадження без домішки водню алмазоподібних плівок (ta-C) з високопродуктивного джерела фільтрованої вакуумно-дугової плазми на вироби великого діаметру та метод осадження гідрогенізованих алмазоподібних плівок (а-С:Н) з ВЧ-тліючого розряду в середовищі вуглеводнів.

На основі результатів досліджень розроблено промислову установку "Булат-7", створено комплекс обладнання для отримання вакуумних нітридних покриттів. Встановлено, що збільшення кількості компонентів покриттів призводить до суттєвого підвищення їх стійкості до зношування та окислення. Проведені дослідження фазового складу та властивостей градієнтних дифузійних покриттів визначених систем показали, що за рахунок оптимізації складу і архітектури покриття забезпечується комплекс фізико-механічних, хімічних і теплофізичних властивостей, що відповідає умовам навантаження виробів з покриттями в експлуатації.

Створено вітчизняне виробництво виробів з алмазоподібними покриттям, впроваджено різноманітні функціональні покриття для підвищення працездатності виробів машинобудування, елементів оптики, деталей медичної техніки та будівельно-культурних об’єктів України, Вірменії, Білорусі, Іспанії, Македонії, Нідерландів, Оману, Південної Кореї, Росії, США, Туреччини, Туркменістану, Чехії.

Громадське обговорення роботи  відбудеться 27 жовтня 2020 року о 14 годині на засіданні Вченої ради Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України.

Засідання відбудеться у конференц-залі інституту за адресою: м. Київ, вулиця Казимира Малевича, 11 (корпус №4, 2-й поверх).

 Вхід вільний, проте у зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Заявку для попередньої  реєстрації надсилати на електронну пошту: atmu@meta.ua, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 225, в т.ч. 16 монографій (1 – видана за кордоном), 7 розділів монографій (4 – видані за кордоном), 202 статті (147 – у закордонних журналах). Загальна кількість посилань на публікації авторів роботи / h-індекс, згідно баз даних складає: Web of Science –1077, Scopus – 1438/24, Google Sсholar – 1058/22 . Отримано 36 патентів України, США, Японії, Південної Кореї, Китаю, Євросоюзу, Росії. За даною тематикою захищено 7 докторських та 21 кандидатських дисертацій.