Ви є тут

Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України


Номер роботи - P 11 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Публічним акціонерним товариством "Турбоатом".

 

Автори: Сокол Є.І., чл.-к., Царюк А.К., к.т.н., Черкаський О.Ю., Линник О.В., Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., Вакуленко О.М.

 

Метою роботи є створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію побудови гідроакумулюючої електростанції з використанням оборотної гідромашини.

Створено наукові основи підвищення енергоефективності ГАЕС шляхом створення нової проточної частини, що поєднує високі характеристики енергокавітацій, як в насосному, так і в турбінному режимах. Сформовано базові концептуальні засади.

Враховуючи перспективи розвитку ОЕС України передбачається, що Дністровська ГАЕС буде покривати пікову частину графіку навантажень, зменшувати провали навантажень в нічні години, одночасно поліпшуючи режими роботи теплових та атомних електростанцій; регулювати потужність, навантаження та міжсистемні перетоки; виробляти та споживати реактивну потужність, регулювати напругу в мережі.

Отримані в результаті випробувань великомасштабної моделі характеристики проточної частини насос-турбіни дозволяють створити цілий ряд оборотних агрегатів для ГАЕС різної потужності.

Результатом роботи є введення в експлуатацію першого пускового комплексу Дністровської ГАЕС, що складається з трьох гідроагрегатів.

Економічний ефект від впровадження  становить  понад  4 млрд. грн.

 

Кількість публікацій: 7 монографій, 61 стаття. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 35 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4. Оримано 2 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертації.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 28 вересня 2017 року о 14.00 на засіданні Вченої ради Донбаської державної машинобудівної академії за адресою:  м. Краматорськ, вул. Академічна (Шкадінова), 72 .

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті  Комітету.