Ви є тут

Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України


Номер роботи - P 34 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України

 

Автори: чл.к. Кендзера О.В., к.г.-м.н. Омельченко В.Д., д.г.-м.н. Лисинчук Д.В., к.ф.-м.н. Легостаєва О.В., к.ф.-м.н. Гринь Д.М., к.ф.-м.н. Коломієць К.В., к.геол.н. Толкунов А.П., Чулков С.С.

 

Метою роботи є вивчення глибинної будови та геодинаміки літосфери території України на основі швидкісних моделей, які розраховані за даними нових експериментальних ширококутних глибинних сейсмічних досліджень, для забезпечення потреб національної економіки мінерально-сировинними ресурсами та визначення кількісних параметрів сейсмічної небезпеки будинків і споруд для їх захисту від землетрусів.

У роботі представлено результати дослідження сейсмічної небезпеки території України, окремих її районів, будівельних та експлуатаційних майданчиків. Одержані результати базуються наматеріалах сейсмологічних та пов’язаних з ними геофізичних спостережень, даних про глибинну будову і геодинаміку літосфери, що були отримані в результаті проведення регіональних ширококутних сейсмічних профілів EUROBRIDGE'97, DOBRE'99, DOBRE-2, PANCAKE , DOBRE-4 та DOBRE-5. Швидкісні моделі геологічного середовища, побудовані вздовж серії регіональних профілів, дозволили отримати суттєво нову інформацію про будову земної кори та верхньої мантії на території України.

Авторським колективом розроблено концепцію захисту від землетрусів та методику оцінки кількісних параметрів сейсмічної небезпеки для проектування сейсмостійкого житла, важливих, техногенно та екологічно-небезпечних об’єктів. Вивчено сейсмічні умови розташування Чорнобильської, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української, Запорізької АЕС, Київської, Каховської і Дністровської ГЕС, Ташлицької ГАЕС, Одеської і Чигиринської ТЕС та ряду інших об’єктів у сейсмічних зонах України.

Розроблено проекти геодинамічних полігонів та локальних мереж сейсмічних станцій для контролю за геодинамічними процесами в районі розташування Новодністровського комплексу ГЕС і ГАЕС, Хмельницької, Рівненської, Южно-Української та Запорізької АЕС, а також для території м. Києва.

Кількість публікацій: 17 монографій, 352 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 502/11; Scopus – 550/13; Google Scholar – 1151/20. Отримано 2 патенти України на винахід. За даною тематикою захищено докторську та 7 кандидатських дисертацій.