Ви є тут

Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів"


Номер роботи - P 1 ПОДАНА

Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.

Автори: Даневич Ф.А., Здесенко Ю.Г., Кобичев В.В., Ковтун Г.П., Нагорная Л.Л., Третяк В.І., Тупіцина І.А., Щербань О.П.

Метою циклу наукових праць, виконаного у 1985-2014 роках, були дослідження властивостей нейтрино та слабкої взаємодії, перевірка фундаментальних законів природи (принципу Паулі, збереження електричного, лептонного та баріонного зарядів), пошуки частинок темної матерії (аксіонів, стерильних нейтрино, слабко взаємодіючих масивних частинок), вимірювання нейтрино від Сонця, з космосу та з надр Землі, вивчення рідкісних альфа-, бета-, подвійних бета- та кластерних розпадів атомних ядер.

Для цих досліджень були розроблені методи наднизькофонової ядерної спектрометрії, глибокого очищення матеріалів, розроблені нові та вдосконалені існуючі детектори ядерних випромінювань та методи аналізу даних, уперше розроблені і застосовані сцинтилятори із збагачених ізотопів кадмію та молібдену. Спостережено двонейтринний подвійний бета-розпад ядер 82-Se, 96-Zr, 100-Мо і 116-Cd, встановлені жорсткі обмеження на масу нейтрино на рівні 0.3 – 1.7 еВ, а також на параметри домішок правих токів у слабкій взаємодії та на константу зв’язку нейтрино з майороном. На новому рівні чутливості досліджено подвійний бета-розпад у більш ніж 20-ти ізотопах кальцію, цинку, стронцію, рутенію, молібдену, кадмію, церію, диспрозію, гадолінію, вольфраму, осмію, платини та ртуті.

 Отримано нові обмеження на масу аксіонів, що можуть випромінюватись Сонцем, електричний заряд фотону та на імовірності процесів із порушенням законів збереження електричного та баріонного зарядів, перевірено принцип Паулі в атомах та атомних ядрах.

Вперше виміряний потік нейтрино від розпаду ядер берилію-7 в Сонці, що дозволило отримати нову інформацію про осциляції, маси та параметри змішування нейтрино. Зареєстровані антинейтрино з глибини Землі, встановлені обмеження на потік антинейтрино від Сонця, на магнітний момент нейтрино та на змішування важких стерильних нейтрино.

Відкрита радіоактивність природних вольфраму та європію, альфа-розпад ядра 190-Pt та бета-розпад 115-In на збуджені рівні дочірніх ядер, точно виміряна форма бета-спектру та періоду напіврозпаду ядра 113-Cd.

 

Кількість публікацій: 369 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 патентами. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2477 (згідно з базою даних Scopus), h-індекc = 25.