Ви є тут

Відкриття та дослідження нових явищ для світлових пучків з сингулярностями хвильового фронту


Номер роботи - P 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізики НАН України

Автори:
1. АНГЕЛЬСЬКИЙ Олег Вячеславович - доктор фізико-математичних наук, директор Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
2. БАЖЕНОВ Володимир Юрійович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України;
3. БЕКШАЄВ Олександр Янович - доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
4. БЛІОХ Костянтин Юрійович - кандидат фізико-математичних наук, Теоретична лабораторія квантової фізики, кластер RIKEN для передових досліджень, Вако-ши, Сайтама 351-0198, Японія;
5. ВАСНЄЦОВ Михайло Вікторович - доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України;
6. ВЛОХ Ростислав Орестович - доктор фізико-математичних наук, директор Інституту фізичної оптики імені О.Г.Влоха МОН України;
7. МОХУНЬ Ігор Іванович - доктор фізико-математичних наук, професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
8. СКАБ Ігор Петрович - доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту фізичної оптики імені О.Г. Влоха МОН України.

Цикл досліджень, започаткований у 1989 році, включає в себе перші лабораторні виявлення оптичних вихорів та розробку методики виготовлення синтезованих граток-голограм для утворення регулярних пучків з оптичними вихорами. Досліджено оптичні вихори з нецілим значенням топологічного заряду. В нелінійних середовищах виявлено динамічний процес утворення та анігіляції оптичних вихорів, що започаткувало нелінійну сингулярну оптику.

Виявлено, що у перерахунку "на фотон" орбітальний кутовий момент становить ціле число у одиницях константи Планка. Продемонстровано існування обертального ефекту Доплера для вихрової моди. Здійснено кодування інформації методом орбітального кутового моменту. Вперше виявлено порушення закону збереження топологічного заряду та отримане співвідношення нецілого топологічного заряду.

Виявлено механізми і основні закономірності виникнення та взаємодії топологічних дефектів оптичних характеристик неоднорідно збурених твердотільних середовищ. Продемонстрована можливість генерації оптичних вихорів за допомогою ефектів параметричної кристалооптики під дією неоднорідних полів та при акустооптичній взаємодії.

Розвинуто фундаментальні концепції, що стосуються глибинних зв’язків між внутрішньою структурою хвильових полів та їх глобальною еволюцією. Розроблено загальну теорію спін-орбітальних перетворень світлового поля, встановлено тісні взаємозв'язки геометричних та динамічних параметрів полів і розкрито подвійну геометро-динамічну природу спін-орбітальних явищ. Розглянуті питання генерації оптичних сингулярностей різного типу, у т.ч. поліхроматичних полях.

Всі зазначені результати отримано вперше, і в сукупності утворюють цілісну концепцію, яка розкриває фізичні і прикладні аспекти топологічних властивостей і сингулярностей світлових полів. Авторами створено новий розділ фізичної оптики, а запропонований термін "сингулярна оптика" увійшов у базу ключових слів та рубрикаторів наукових видань.

Громадське обговорення роботи  відбудеться 27 жовтня 2020 року о 14 годині 15 хвилин на засіданні Вченої ради фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У зв’язку із пандемією засідання відбудеться в дистанційній формі у вигляді відеоконференції.

Веб-обговорення буде проведене на платформі "Zoom". Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електронну пошту: plv@univ.kiev.ua, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 275, в т.ч. 4 монографії (2 - видані за кордоном), 11 розділів монографій (видані за кордоном), 259 статей (239 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 10063/51, Scopus – 10699/53, Google Shcolar – 14332/57. Отримано 1 патент України на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 24 кандидатських дисертацій.