Ви є тут

Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати


Номер роботи - P 33 ПОДАНА

 

Автори:

Берцик П.П., Вавилова І.Б.,  Жданов В.І., Жук О.І., Караченцева В.Ю., Мінаков А.О. (посмертно), Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пілюгін Л.С.

 

Представлена Головною астрономічною обсерваторією НАН України.

Подана робота є підсумком колективних досягнень авторів, які охоплюють широке коло теоретичних та спостережних проблем і становлять значний внесок у розвиток української школи з позагалактичної астрономії і космології. Вперше отримано низку результатів як у розвитку

Стандартної космологічної моделі, так і її узагальнень з використанням додаткових вимірів та скалярних полів. Запропоновано нові підходи до виявлення та дослідження просто­рового розподілу матерії, будови та вмісту галактик. Отримано пріоритетні результати щодо кінематики, динамічної та хімічної еволюції нашої та інших галактик, а також фізико-хімічної еволюції ультрахолодних зір як важливого складника прихованої баріонної матерії. Створено нові каталоги галактик з урахуванням їх фізичної природи, які знаходять широке використання для вивчення розподілів видимої і прихованої маси.

 

Кількість публікацій:  1080, в  т.ч. 5 монографій, 24 розділи у монографіях, 9 підручників,  375 статей  у реферованих журналах. Кількість посилань на роботи авторів у базах даних ADSпонад 8600 ( у т.ч. на статті, включені у роботу, понад 6500, h= 44).

За даною тематикою захищено 9 докторських та 25  кандидатських дисертацій.