Ви є тут

Премії Президента

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M58 Модельні правові акти: теорія та практика реалізації (Кількість коментарів: 0)
M59 Протидія злочинам у сфері державних закупівель (Кількість коментарів: 0)
M59 Економічна ефективність діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу (Кількість коментарів: 0)
M60 Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем (Кількість коментарів: 68)
M60 Народні традиції випікання хліба в українців: генетичний, семантико-семіотичний та структурний аналіз (Кількість коментарів: 0)
M60 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M61 Фінансова ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності нафтогазових підприємств в умовах концесії (Кількість коментарів: 14)
M61 Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності (Кількість коментарів: 4)
M62 Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть (Кількість коментарів: 0)
M63 Формування механізму реструктуризації аеропортів (Кількість коментарів: 0)
M63 Походження людської мови на основі ностратичної теорії (Кількість коментарів: 8)
M63 Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин (Кількість коментарів: 18)
M64 Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування (Кількість коментарів: 0)
M64 Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України) (Кількість коментарів: 9)
M65 Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України (Кількість коментарів: 0)
M67 Вирішення проблем морального виховання сучасної молоді (на досвіді матеріалів другої половини ХХ століття) (Кількість коментарів: 0)
M67 Семіотика права як парадигма сучасного праворозуміння (Кількість коментарів: 40)
M68 Соціальна політика у відповідь на виклики демографічного старіння (Кількість коментарів: 0)
M68 Історичне дослідження австрійських діалектів (Кількість коментарів: 0)
M68 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія (Кількість коментарів: 8)
M69 Галицьке суспільство та економіка: соціально-економічна візія митрополита Андрея Шептицького (Кількість коментарів: 10)
M70 Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох (Кількість коментарів: 12)
M70 Синтез інноваційних технологій обробки та аналізу даних для забезпечення сталого розвитку суспільства (Кількість коментарів: 8)
M71 Дитячі освітні видання: до проблеми підготовки майбутніх редакторів (Кількість коментарів: 1)
M71 Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів" (Кількість коментарів: 30)
M71 Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою (Кількість коментарів: 5)
M72 Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України (Кількість коментарів: 5)
M72 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування (Кількість коментарів: 28)
M72 Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України (Кількість коментарів: 20)
M73 Філософський модус загальної теорії управління (Кількість коментарів: 31)
M74 Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу (Кількість коментарів: 0)
M74 Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Кількість коментарів: 0)
M75 Цикл наукових праць "Екологоорієнтоване управління соціально-економічним розвитком адміністративної території" (Кількість коментарів: 1)
M76 Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки (Кількість коментарів: 22)
M78 Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та “Молодої Музи”. Семантика й поетика. (Кількість коментарів: 0)
M79 Фінанси холдингових компаній (Кількість коментарів: 2)
M81 Роль інформаційної демократії та електронного урядування для розвитку політичної системи та громадянського суспільства в Україні (Кількість коментарів: 43)
M82 Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект (Кількість коментарів: 6)
M85 Релігійна традиція у праві (Кількість коментарів: 22)
M85 Інноваційні технології у судовій балістиці (Кількість коментарів: 28)
M86 Протидія злочинам у сфері державних закупівель (Кількість коментарів: 22)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю (Кількість коментарів: 0)
M3 Комплексна методологія оцінки потреб у зрошенні в Україні з урахуванням сучасних кліматичних трансформацій із залученням інформаційних технологій (Кількість коментарів: 0)
M4 Агробіологічні особливості підвищення генетичної спроможності формування продуктивності сортів зернових колосових культур (Кількість коментарів: 14)
M4 Оцінка ризиків і наслідків потрапляння сполук брому до продукції птахівництва (Кількість коментарів: 0)
M5 Науково-технологічні засади виготовлення органо-мінеральних добрив та їх застосування для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур (Кількість коментарів: 13)
M6 Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшника (Кількість коментарів: 30)
M7 Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації (Кількість коментарів: 20)
M8 Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M8 Формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств (Кількість коментарів: 27)
M9 Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики) (Кількість коментарів: 27)
M9 Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України (Кількість коментарів: 19)
M11 Агробіологічні особливості підвищення продуктивності зернових колосових культур у східній частині Північного степу України (Кількість коментарів: 0)
M12 Управління безпечністю та якістю борошняних кондитерських виробів з органічної сировини (Кількість коментарів: 34)
M13 Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні (Кількість коментарів: 26)
M22 Оцінка та отримання нових форм міскантусу толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro (Кількість коментарів: 0)
M23 Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур (Кількість коментарів: 28)
M24 Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з використанням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій (Кількість коментарів: 11)
M24 Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України (Кількість коментарів: 28)
M25 Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка (Кількість коментарів: 24)
M25 Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику (Кількість коментарів: 8)
M25 Новітні технології підготовки текстильних матеріалів із натуральних волокон (Кількість коментарів: 5)
M27 Наукове обґрунтування автентифікації органічної молочної продукції та способів підвищення вмісту есенціальних нутрієнтів (Кількість коментарів: 11)
M27 Ресурсозбережувальні та екологобезпечні заходи з відтворення родючості ґрунтів з підвищеною кислотністю (Кількість коментарів: 8)
M28 Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні (Кількість коментарів: 12)
M30 Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні (Кількість коментарів: 9)
M30 Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів (Кількість коментарів: 28)
M33 Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика (Кількість коментарів: 24)
M37 Модель оптимального шару грунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку (Кількість коментарів: 20)
M38 Інноваційні технології сушіння та екстрагування в електромагнітних полях (Кількість коментарів: 0)
M43 Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур (Кількість коментарів: 44)
M45 Шляхи покращення стану агроценозу кукурудзи в умовах забруднення важкими металами (Кількість коментарів: 26)
M49 Інноваційні технології ресайклінгу об'єктів громадської та виробничої інфраструктури з використанням композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 34)
M50 Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур (Кількість коментарів: 15)
M55 Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту (Кількість коментарів: 12)
M57 Створення селекційного матеріалу кукурудзи за ознаками посухостійкості та підвищеного вмісту каротиноїдів в зерні (Кількість коментарів: 13)
M57 Розробка технології теплового оброблення для раціонального використання деревини (Кількість коментарів: 15)
M62 Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій (Кількість коментарів: 27)
M65 Нанотехнології отримання концентратів лактози (Кількість коментарів: 15)
M66 Ресурсозберігаючі технології у виробництві білковмісних харчових продуктів зі збалансованим складом (Кількість коментарів: 0)
M75 Вплив паратипових та генотипових факторів на продуктивні якості свиней різних генотипів (Кількість коментарів: 0)
M77 Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю (Кількість коментарів: 0)
M82 Оцінка емісії діоксиду вуглецю із чорноземів у контексті раціонального використання ґрунтових ресурсів (Кількість коментарів: 28)
M83 Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю (Кількість коментарів: 0)
M83 Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності (Кількість коментарів: 25)
M84 Адаптивні прийоми стабілізації та підвищення продуктивності ярих зернових культур в умовах недостатнього зволоження (Кількість коментарів: 0)
M86 Розробка комплексу новітніх технологій отримання високоякісної вовняної сировини (Кількість коментарів: 15)

Сторінки