Ви є тут

Розбудова екологічної доктрини та повоєнного відновлення природного капіталу України


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

Представлено державним закладом «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

Автори:
1. БОНДАР Олександр Іванович – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;
2. ГАЛУШКІНА Тетяна Павлівна – доктор економічних наук, професор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;
3. ВЕКЛИЧ Оксана Опанасівна – доктор економічних наук, професор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;
4. ВЕРГУНОВ Віктор Анатолійович – доктор сільськогосподарських наук, доктор історичних наук, академік НААН України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України.
5. ВЕРХОВЦЕВ Валентин Геннадійович – доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу мінеральної сировини ядерної енергетики Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».
6. ДУДАР Тамара Вікторівна – доктор технічних наук, професор, старший науковий співробітник відділу мінеральної сировини ядерної енергетики Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».
7. ШКУРАТОВ Олексій Іванович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури».
8. ЯКИМЧУК Аліна Юріївна – доктор економічних наук, професор, головний консультант Дослідницької служби Верховної ради України.

Авторами  сформовано доказову базу щодо необхідності розбудови екологічної доктрини України на засадах європейського Зеленого Курсу за умов повоєнного часу. Розкрито вагому значущість природоресурсної складової (з акцентом на родовища урану) як стратегічну ключову трансформації нині існуючої доктрини управління захистом довкілля та забезпечення національної безпеки України.

Репрезентовано цілісне уявлення науково-концептуальних засад забезпечення екологічної безпеки в секторальному (на прикладі агросфери) та просторовому (на прикладі територій з техногенно-підсиленими джерелами радіації природного походження) вимірах. У четвертому заключному розділі розкрито стратегічні вектори розбудови національної екологічної доктрини та нагальні завдання повоєнного відновлення природного капіталу на засадах“зеленого” переходу.

Наукова новизна роботи полягає у визначенні та розкритті траєкторії державної розбудови новітньої екологічної доктрини національної політики захисту довкілля на засадах європейського Зеленого курсу.

Оригінальність роботи полягає в розробленні системного теоретико-методологічного, концептуально-методичного й організаційно-практичного формату трансформації інституціонально-організаційного та економічного механізмів природокористування на засади “зеленого” переходу та реалізації ефективних сценаріїв відновлення природного капіталу України з урахуванням ключових постулатів екологічної та радіаційної безпеки в секторальному та просторовому вимірі.

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

1. БОНДАР Олександр: Google Scholar 375/8

2. ГАЛУШКІНА Тетяна: Google Scholar 284/10

3. ВЕКЛИЧ Оксана: Scopus 6/2, Google Scholar 436/10

4. ВЕРГУНОВ Віктор: Scopus 5/1, Google Scholar 982/10

5. ВЕРХОВЦЕВ Валентин: Web of Science 6/1, Scopus 6/2, Google Scholar 195/6

6. ДУДАР Тамара: Web of Science 10/2, Scopus 20/3, Google Scholar 274/8

7. ШКУРАТОВ Олексій: Web of Science 22/3, Scopus 9/2, Google Scholar 509/11

8. ЯКИМЧУК Аліна: Web of Science 260/7, Scopus 106/6Google Scholar 219/6

Кількість публікацій: 86 колективних монографій (2 – видані за кордоном). 52 статті в журналах, включених до категорії «А» та 160 статей у журналах, включених до категорії «Б». Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно баз даних складає відповідно: Web of Science 57/6, Scopus 40/6, Google Scholar 3551/117. Отримано 5 патентів на корисну модель України, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі