Ви є тут

Вирішення проблем морального виховання сучасної молоді (на досвіді матеріалів другої половини ХХ століття)


Номер роботи - M 67 ПОДАНА

Представлено Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом.

Автор: Овчарова О.М., к.пед.н.

Мета роботи полягає у вирішенні основних завдань морального виховання сучасної молоді на основі узагальненого досвіду матеріалів другої половини ХХ століття та творче використання надбань минулого в практиці сучасних навчальних закладів.

Установлено перелік основних проблем морального виховання сучасної молоді та представлено способи їх вирішення на основі ретроспективного аналізу набутого досвіду у другій половині ХХ століття; – цілісно в широких хронологічних межах здійснено аналіз історико-педагогічних матеріалів і схарактеризовано висвітлення в них проблеми морального виховання учнівської молоді в другій половині ХХ століття; – визначено критерії (суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні чинники розвитку країни), що сприяли перегляду мети, завдань, змісту, принципів, методів, форм і засобів морального виховання молоді у другій половині ХХ століття; – визначено перспективи збереження та подальшого творчого використання педагогічно цінних ідей і досвіду морального виховання молоді в організації сучасного виховного процесу; – уточнено суть поняття «моральне виховання особистості» як цілеспрямованого формування моральної свідомості, розвитку моральних почуттів і вироблення звичок і навичок моральної поведінки молоді; – набули подальшого розвитку методи, форми, засоби морального виховання молоді, визначені та апробовані у другій половині ХХ століття.

Отримані результати висвітлюють набутий, апробований досвід виховання молоді та практичні рішення щодо вирішення визначених сучасних завдань морального виховання та національно-патріотичного виховання; сформульовані положення та висновки можуть бути використані в навчально-виховному процесі вищих педагогічних навчальних,  для укладання хрестоматій, довідково-бібліографічних покажчиків з історії української школи і педагогіки.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. 1 монографія, 10 статей, 12 тез доповідей.