Ви є тут

Протидія злочинам у сфері державних закупівель


Номер роботи - M 86 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

Автор: Дараган В.В., к.ю.н.

В роботі систематизовано теоретичні розробки та практичні рекомендації з протидії злочинам у сфері державних закупівель. Запропоновано систему заходів, спрямованих на зниження рівня корупції у сфері державних закупівель в Україні. Виділено напрямки документування злочинів у сфері державних закупівель. Визначено систему чинників, які впливають на стан протидії корупційним проявам у сфері державних закупівель на загальнодержавному рівні. Розроблено і впроваджено алгоритм дій, спрямований на реалізацію інформації про злочини у сфері державних закупівель, пов’язані з невиконанням або неповним виконанням будівельних робіт.  Розроблено організаційну модель проведення огляду об’єктів будівництва під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з виконанням будівельних підрядів; організаційну модель призначення та проведення перевірки суб’єктів господарської діяльності оперативними підрозділами МВС України.

 Одержані результати можуть бути основою для подальшого розроблення проблем протидії злочинам у сфері державних закупівель на національному та міжнародному рівнях. Практичне значення роботи полягає у тому, що результати дослідження використовуються в діяльності правоохоронних органів, до компетенції яких відноситься протидія злочинам у сфері державних закупівель.

Кількість публікацій: 120, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 19 статей (4 - у зарубіжних виданнях), 91 тези доповідей.