Ви є тут

Дитячі освітні видання: до проблеми підготовки майбутніх редакторів


Номер роботи - M 71 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Житомирським державним університетом імені Івана Франка.

Автор: к.пед.н. Миколаєнко Н.М.

 Автором охарактеризовано історичний аналіз становлення та розвитку дитячих освітніх видань як теоретичне підґрунтя актуалізованої проблеми. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід книжкових заходів у контексті трансформації освітньої дитячої видавничої продукції. Здійснено теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку дитячих освітніх видань в умовах сучасного книжкового ринку. Узагальнено теоретичні засади редакторської діяльності. Визначено критерії та показники рівня її сформованості.

Розроблено модель підготовки майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у вищих навчальних закладах України. Експериментально перевірено ефективність її упровадження у навчальний процес вищої школи та окреслено перспективи подальших наукових пошуків.

Кількість публікацій: 28, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 10 статей.