Ви є тут

Модельні правові акти: теорія та практика реалізації


Номер роботи - M 58 ПОДАНА

Представлено Національною академією внутрішніх справ.

Автор: к.ю.н. Колодій О.А.

Автором  досліджено та розроблено концептуальне розуміння модельних правових актів, проаналізовано практику їх реалізації, на підставі чого сформульовано підсумкові положення, висновки, рекомендації та пропозиції, що спрямовані на їх практичне використання в національній правовій системі.

Одержані результати використовуються у правотворчій та правозастосовній діяльності, мають фундаментальне значення для подальшого розвитку теорії держави та права, є підґрунтям для освітньої діяльності, зокрема використовуються під час підготовки підручників, навчальних посібників, курсів лекцій, навчально-методичних рекомендацій, а також викладання навчальних дисциплін «Теорія держави та права», «Правознавство», «Міжнародне право» та ін.

Кількість публікацій: 14, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 7 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 6 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.