Ви є тут

Наукове обґрунтування автентифікації органічної молочної продукції та способів підвищення вмісту есенціальних нутрієнтів


Номер роботи - M 27 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом продовольчих ресурсів НААН України

Автори:
ПЕТРОВ Пилип Ігорович – заступник завідувача відділом Інституту продовольчих ресурсів НААН України

Автором встановлено залежність фізико-хімічних та біохімічних параметрів органічного молока від типу годівлі худоби. Вперше розроблено спосіб автентифікації органічного молока та органічних молочних продуктів в залежності від типу годівлі худоби за допомогою хемометричної обробки матриці даних відношення стабільних ізотопів Карбону 13С/12С в жировій фракції, жирнокислотного складу, сум та відношень окремих жирних кислот, що не має світових аналогів.

Вперше розроблено молекулярно-генетичний спосіб визначення здатності культур бактерій Bifidobacterium breve та Lactobacillus plantarum до синтезу кон’югатів лінолевої кислоти. Вперше досліджено та обґрунтовано використання заквашувальних культур з бактеріями Bifidobacterium breve та Lactobacillus plantarum при ферментуванні органічної молочної сировини з метою підвищення вмісту кон’югатів лінолевої кислоти.

Удосконалено та запатентованометод спектрофотометричного кількісного визначення сечовини в молоці.  Розроблено методичні рекомендації з автентифікації органічного молока та молочних продуктів, апробовано та впроваджено базу маркерів для підтвердження автентичності органічного молока та молочних продуктів.  Розроблено методичні рекомендації з контролю вмісту сечовини в молоці; проведено порівняльний аналіз підходів до оцінки біологічної цінності білка органічного молока та створено базу даних амінокислотного складу органічного молока.

Розроблено технологію підвищення вмісту есенціальних нутрієнтів в органічному кисломолочному продукті та проведено його органолептичну оцінку в  ТОВ "Органік Мілк" та фермерському господарстві "Тізеш".

Кількість публікацій: 27, в т.ч. 10 статей, методичні рекомендації, 13 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 2/1; Scopus – 5/2; Google Scholar – 6/2. Одержано 3 патенти України на винахід.