Ви є тут

Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України


Номер роботи - M 72 ПОДАНА

Представлено Науково-дослідним інститутом регіонального економічного розвитку.

Автори:
НOCИРЄВ Олександр Олександрович - кандидат географічних наук, директор ГО "Науково-дослідний інститут регіонального економічного розвитку"

Автором обґрунтовано державну стратегію регіональної промислової політики в аспекті забезпечення стабілізації соціально-економічного розвитку територій, підвищення рівня економічної безпеки та урахування національних інтересів України.

Узагальнено вектори розвитку промислової політики на сучасному етапі розвитку економіки України та розроблено концепцію активізації відновлення індустріальних процесів у регіональних промислових комплексах Донбасу. Обґрунтовано  напрями державного регулювання та впровадження механізмів промислової політики із урахуванням національних інтересів України та стратегії відродження економічного та індустріального потенціалів регіонів.

Розроблено рекомендації щодо управління промисловими комплексами України та окремих її регіонів.  Запропоновано основні напрями інтенсифікації промислової політики в аспекті практивного індустріального відродження та розвитку регіональних промислових комплексів й підвищення рівня економічної безпеки та обороноздатності  України в цілому.

Результати роботи можуть бути використані у практичній діяльності органів державної влади при розробці програм та стратегій cоціально-економічного  та промислового розвитку регіонів України.

Кількість публікацій: 5 колективних монографій, 39 статей, 50 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації/h-індекс робіт згідно баз даних складає відповідно:, Google Scholar – 47/4. Отримано 5 авторських свідоцтв на твір. .