Ви є тут

Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка


Номер роботи - M 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автор: Кузнєцова І. В., к.т.н.

Роботу присвячено вирішенню проблеми підвищення продуктивності стевії в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу України та створенні методології її якості. Розроблено та вдосконалено елементи технології вирощування стевії, що сприяє збільшенню її продуктивності вдвічі. Вперше вивчено багаторічне вирощування стевії в ґрунтово-кліматичних умовах України та визначено, що кращі біометричні показники рослини мають в 4-5 рік вирощування. Обґрунтовано технологічний режим сушіння надземної частини стевії в конвективній сушарці в дві стадії за температур 100 і 60 °С.

Автором вивчено особливості зберігання листків сушених в приміщенні, оснащеному системою регульованого вентилювання залежно від погодних умов середовища. Створено методологію управління якістю стевії та розроблено методики з визначення крихкості, флавоноїдів та основних показників пористості листків сушених.

 З врахуванням виробничих умов удосконалено та відпрацьовано технологію виробництва концентрату з листків стевії, сушених із застосуванням екологічно чистим екстрагентом. Розроблено рецептуру майонезу "Стевія" з використанням у його виробництві концентрату, отриманого з листків стевії, що забезпечує отримання якісного продукту без цукру і консерванту. Результати досліджень випробувані у виробничих умовах (ТОВ "Неоксвіт" (Тернопільська область), державному підприємстві "Дослідне господарство "Сквирське"" (Київська область).

Впровадження розробок у практику дозволить підвищити рентабельність культури та виробляти харчові продукти спеціального призначення для покращення здоров'я нації.

Кількість публікацій: 67, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 36 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 29 тез доповідей, методична рекомендація. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України. Отримано 9 патентів України на корисну модель.