Ви є тут

Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій


Номер роботи - M 46 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автор: д.ю.н. Дешко Л.М.

Автором проведено комплексне дослідження конституційного права звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій, що дало змогу обґрунтувати цілісну наукову концепцію цього права, а також нові теоретичні та прикладні положення і висновки.

 Сформовано базові концептуальні засади методики оцінки суттєвої шкоди, якої зазнав заявник, як умови прийнятності індивідуальної заяви міжнародною судовою установою, а також обґрунтованості судових рішень. Обґрунтовано концепцію принципу правової визначеності та потребу імплементації принципу «de minimis non curat praetor» до правової системи України, їх важливу роль у процесі конституційно-правового регулювання права кожного звертатися до міжнародних судових установ та міжнародних організацій.

Удосконалено наявну в науці конституційного права концепцію щодо розуміння організаційно-правових гарантій прав людини і громадянина. Комплексно досліджено міжнародно-правовий механізм доступу до Європейського суду з прав людини, одним з елементів якого є умови прийнятності індивідуальних заяв. Сформульовані в дослідженні положення, висновки та пропозиції використано Комітетом з питань європейської інтеграції Верховної Ради України, Департаментом агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації, Вищим адміністративним судом України.

Кількість публікацій: 54, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 4 навчальні посібники, 35 статей (18 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 117 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6.