Ви є тут

Інноваційні технології у судовій балістиці


Номер роботи - M 85 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національною академією внутрішніх справ

Автор: Арешонков В.В., к.ю.н.

 Метою роботи є вдосконалення теоретичних, інструментальних та методологічних засад судової балістики, розробка на цій основі практичних рекомендацій застосування інноваційних технологій з метою підвищення ефективності проведення судово-балістичних експертиз та досліджень. Проведено комплексне наукове дослідження інноваційних технологій у судовій балістиці з визначенням перспективних напрямів їх практичного застосування для вирішення конкретних експертних завдань та розробкою окремих практичних рекомендацій в межах кожного напряму. Розроблено і апробовано унікальну технологію лазерного маркування внутрішньої поверхні стволів гладкоствольної вогнепальної зброї з метою забезпечення її подальшої ідентифікації та створення окремої колекції слідів такої зброї в межах балістичного криміналістичного обліку. Проведенні наукові дослідження дозволили доповнити новими даними теорію слідоутворення та теорію ідентифікації, узагальнити та доповнити окремими положеннями теоретичні основи судової балістики, запропонувати новий різновид колекцій балістичного обліку.

   Результати наукових дослідженьвикористовуються в практичній діяльності слідчих та експертних підрозділів ісприяють підвищенню ефективності проведення судово-балістичних експертиз та досліджень, проведенню окремих слідчих дій, що в цілому позитивно відображається на попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї. Окрім цього вони використовуютьсяу освітньому процесі Національної академії внутрішніх справ при підготовці фахівців експертної та слідчої спеціалізації.

Кількість публікацій: 87, в т.ч. за тематикою роботи  підручник, 2 навчальних посібники,  довідник, словник термінів, 9 статей (1 - у зарубіжному виданні), 21 тези доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами та авторскьким свідоцтвом.