Ви є тут

Комплексна методологія оцінки потреб у зрошенні в Україні з урахуванням сучасних кліматичних трансформацій із залученням інформаційних технологій


Номер роботи - M 3 ПОДАНА

Представлено Інститутом кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України

Автори:
ЛИХОВИД Павло Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства

Робота присвячена розробці теоретико-методологічного базису та практичного інструментарію для забезпечення розвитку кліматично орієнтованого рослинництва на меліорованих землях України з урахуванням принципів сталого розвитку на засадах інформатизації.

Вперше запропоновано комплексну методологію агрокліматичного районування території України в контексті потреб у зрошенні різних за вимогами до вологозабезпечення сільськогосподарських культур, включно з лікарськими та ефіроолійними, з урахуванням сучасних кліматичних змін, виконану із залученням інформаційних технологій; представлено сценарії розвитку агрокліматичної ситуації та потреб у розширенні зрошувальної мережі в країні. Вперше запропоновано інноваційний підхід до оцінки референтної евапотранспірації в Україні за показниками температурного режиму та програмний продукт Evapotranspiration Calculator (Ukraine) для її автоматизованого розрахунку.

Науково-практична цінність роботи підтверджується успішним впровадженням її результатів у освітній процес профільних ЗВО України, що забезпечило поліпшення якості підготовки магістрів з галузі знань 201 «Агрономія», а також успішним впровадженням авторської розробки на практиці, що дало змогу зекономити до 8% поливної води під час виробництва продукції рослинництва у ФГ «Роксолана» Білозерського району Херсонської області.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ЛИХОВИД Павло: Web of Science 43/6, Scopus 28/62 Google Scholar 154/13

 

 

Кількість публікацій: 3 колективних монографії (у т.ч. 1 – у зарубіжному виданні), 7 статей в журналах, включених до категорії "А" (у т.ч. 7 - у зарубіжних виданнях) та 6 статей у журналах, включених до категорії "Б", 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за роботою згідно баз даних складає відповідно: Web of Science 7/2, Scopus 22/2, Google Scholar 104/5. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі