Ви є тут

Оцінка та отримання нових форм міскантусу толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro


Номер роботи - M 22 ПОДАНА

Представлено Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Автор: Коцар М.О.

Метою роботи є розробка методу отримання на селективних середовищах рослин міскантусу, толерантних до абіотичних стресових факторів (засолення та посуха) у культурі in vitro, який дозволить оцінювати та створювати новий вихідний матеріал для селекції. Визначено, що розроблений метод оцінки та отримання нових форм міскантусу, толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro, дозволяє оцінити та отримати толерантні до абіотичних стресових факторів (засолення та посуха) генотипи міскантусу з використанням методу селективних середовищ.

Отримано генотипи міскантусу, які є толерантними до абіотичних факторів середовища (засолення і посуха) і придатні для вирощування на маргінальних землях. Створено наукові основи оцінки та отримання нових форм міскантусу, толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro.

Запропоновано посадковий матеріал міскантусу, толерантний до абіотичних стресових факторів середовища, та методичні рекомендації. Реалізовано створену колекцію вихідних селекційних матеріалів міскантусу з толерантністю до абіотичних стресових факторів, придатних до вирощування на маргінальних землях.

Розрахунки показали, що створення клонів міскантусу, толерантних до абіотичних стресових факторів (засолення та посуха), можна отримати за один рік досліджень та при подальшому клонуванні - до ста тисяч якісного посадкового рослинного матеріалу наступного року за мінімальних витрат праці та реактивів.

 

Кількість публікацій: 13, в т.ч. за тематикою роботи 5 статей, тези доповідей, 5 методичних рекомендацій. Отримано патент України на корисну модель.