Ви є тут

Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)


Номер роботи - M 74 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним авіаційним університетом.

Автор: Юрченко В.О., к.і.н.

У роботі здійснено аналіз наукової спадщини дослідників другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. про традиційний український ярмарок, простежено основні напрями у вивченні звичаєвої культури ярмаркування. На основі широкої джерельної бази з’ясовані питання організації, періодичності проведення, тривалості українських ярмарків другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Через продаж товарів визначено вплив ярмарку на розвиток матеріальної і духовної культури. Зосереджено увагу на специфіці ярмаркових звичаїв купівлі-продажу худоби, ремісничих товарів. У дослідженні розглянуто форми громадського дозвілля молоді на ярмарках, молодіжні звичаї соціально-побутового характеру. Висвітлено народні прикмети, повір’я та вірування, пов’язані з торгівлею. Показано ярмарок як мистецько-розважальний комплекс. В роботі  ярмарок розглядається як етнокультурне явище, яке відображає особливості історичного, соціально-економічного, духовного розвитку та етнічного світогляду українського народу. Уточнено характерні риси, закономірності проведення, особливості організації та структуру ярмарку, а також висвітлено його значення в соціалізації та культурному вихованні особистості. Поглиблено вивчення та систематизовано звичаєву сторону купівлі-продажу на ярмарку, народні вірування, повір’я та прикмети в процесі ярмаркової торгівлі. Досліджено ярмарок як одне із джерел виникнення зразків усної народної творчості, а також вплив ярмарку загалом на розвиток культури українського народу.

Кількість публікацій: 23, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 11 статей, 5 тез доповідей.