Ви є тут

Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства


Номер роботи - M 60 ПОДАНА

Представлено Інститутом економіки промисловості НАН України.

Автор: Маісурадзе М.Ю., к.е.н.

Розвинуто науково-методичні положення з організаційно-економічного забезпечення впровадження державно-приватного партнерства на основі узагальнення світового досвіду та національної законодавчої і нормативно-правової бази. Запропоновано авторське визначення державно-приватного партнерства та розширено класифікацію форм державно-приватного партнерства. Розроблено рекомендації з удосконалення чинної законодавчої та нормативно-правової бази в сфері державно-приватного партнерства, у тому числі з урахуванням вимог Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. Запропоновано науково-методичний підхід до реалізації інтересів працівників при впровадженні програм державно-приватного партнерства.

Визначено умови впровадження практики державно-приватного партнерства на підприємствах державного сектору економіки з урахуванням галузевої специфіки. Сформовано концептуальні засади розвитку державно-приватного партнерства у паливно-енергетичному комплексі, зокрема, на основі використання концесійних механізмів у вугільній промисловості.

Економічний ефект від впровадження полягатиме у вирішенні проблем розвитку об’єктів державного сектору економіки та підвищенні ефективності функціонування безпосередньо державного сектору економіки.

 

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 9 статей (1 – у зарубіжному виданні), 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 3 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1.