Ви є тут

Фінанси холдингових компаній


Номер роботи - M 79 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автор: Романенко О.А., к.е.н.

Метою праці є обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробка практичних рекомендацій щодо побудови удосконаленої системи аналізу і контролю фінансових ресурсів холдингових компаній на основі використання сучасних інформаційних технологій для забезпечення їхнього ефективного функціонування в умовах ринкових відносин.

Розроблено систему інформаційних потоків для забезпечення аналізу формування та використання фінансових ресурсів у холдинговій компанії, яка дозволяє здійснювати аналітичну оцінку доцільності та перевірки відповідності кожної операції вимогам чинного законодавства і стандартам попереднього контролю і слугує базою прийняття оперативних рішень щодо формування джерел фінансування та їх розміщення в активах холдингової компанії. Визначено організаційно-економічний механізм функціонування холдингової компанії відповідно до їх економічної та юридичної сутності, окреслено їх види залежно від типів інтеграції, стилю управління та виду діяльності, що дозволяє налагодити систему аналізу і контролю фінансових ресурсів відповідно до особливостей холдингової компанії.

Розроблено методику рейтингової оцінки фінансового стану дочірнього підприємства як елемента інтегральної оцінки формування та використання фінансових ресурсів холдингу, яка полягає у визначенні двох варіантів певного набору показників, розроблених спеціально для горизонтального або вертикального (та конгломератного) типу холдингу, що створює можливість проведення порівняльного аналізу досягнень дочірніх компаній холдингу та дозволяє оперативно виявляти незадовільний фінансовий стан підконтрольних підприємств. Запропонована система методичного інструментарію внутрішнього контролю у холдингу щодо діяльності внутрішньої ревізійної служби та служби внутрішнього аудиту, які дозволять підвищити дієвість контролю в управлінні фінансовими ресурсами холдингових компаній з метою уникнення шахрайств та помилок.

Визначено типові порушення, пов’язані з рухом та обліком фінансових ресурсів, які зустрічаються в процесі аудиту, та запропоновано заходи щодо їх виявлення і попередження у холдингах, розроблено організаційні та методичні аспекти планування зовнішнього аудиту фінансових ресурсів у холдингу.

Кількість публікацій: 55, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 54 статті (2 - у зарубіжних виданнях).