Ви є тут

Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування


Номер роботи - M 72 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: к.е.н. Дорошкевич К.О., к.е.н. Вороновська М.М.

В роботі розглянуто проблеми розроблення теоретико-методологічних положень та надано прикладні рекомендації щодо застосування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств.

Авторами розвинуто визначення поняття «система стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємства», досліджено чинники, які визначають стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників. Розроблено метод аналізування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств. Удосконалено послідовність визначення розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін; систему преміювання за узагальненими грейдами. Розвинуто інструментарій аналізування стимулів і мотивів, імітаційну модель формування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств.

Кількість публікацій: 50, у т.ч. за тематикою роботи 6 монографій, 23 статті, 21 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.