Ви є тут

Протидія злочинам у сфері державних закупівель


Номер роботи - M 59 ПОДАНА

Представлено Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

Авторд.ю.н. Дараган В.В.

Метою роботи є вирішення наукового завдання у вигляді теоретично сформульованих та емпірично доведених положень і рекомендацій щодо протидії злочинам у сфері державних закупівель.

Систематизовано теоретичні розробки та практичні рекомендації з протидії злочинам у сфері державних закупівель.Розроблено наукові засади щодосистеми заходів, спрямованих на зниження рівня корупції у сфері державних закупівель в Україні.Виділено напрямки документування злочинів у сфері державних закупівель. Визначеносистему чинників, які впливають на стан протидії корупційним проявам у сфері державних закупівель, на загальнодержавному рівні.

Розроблено і впроваджено алгоритм дій, спрямований на реалізацію інформації про злочини у сфері державних закупівель, пов’язані з невиконанням або неповним виконанням будівельних робіт; організаційну модель проведення огляду об’єктів будівництва під час досудового розслідування злочинів, пов’язаних з виконанням будівельних підрядів; організаційну модель призначення та проведення перевірки суб’єктів господарської діяльності оперативними підрозділами Національної поліції України.

Про світовий рівень свідчить те, що значна кількість наукових результатів роботи визнана вченими на авторитетних міжнародних конференціях.

Удосконалення протидії злочинам у сфері державних закупівель на основі запропонованих в дослідженні механізмів призведе до позитивних зрушень щодо рівня виявлених злочинів у цій сфері, якості розслідування кримінальних проваджень, а також підвищить рівень відшкодування збитків, заподіяних зазначеною протиправною діяльністю, що позитивно вплине на економічну складову сфери державних закупівель шляхом зменшення  рівня розкрадання державних коштів під час їх проведення та дозволить в подальшому заощадити бюджетні кошти.

Кількість публікацій: 185, в т.ч. за тематикою роботи 3 монографії,  посібник, 41 стаття (13 – у зарубіжних виданнях), 140 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно:27/3.