Ви є тут

Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади


Номер роботи - M 48 ПОДАНА

Представлено приватним акціонерним товариством "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Автори:
СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна - доктор наук з державного управління, професор Міжрегіональної академії управління персоналом.

Метою роботи є наукове обґрунтування теоретичних засад регуляторного впливу держави на процес впровадження освітніх змін на системному та інституційному рівнях, розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення правових основ та оптимізації організаційно-управлінських засад реформування освіти в сучасній Україні, визначення універсальних методологічних схем впровадження запланованих освітніх змін.

 Автором на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено можливості застосування сучасних теорій освітніх змін у стратегічному плануванні, програмуванні, моделюванні, проектуванні процесів освітньої реформи в сучасній Україні, окреслено рекомендації для вдосконалення інституційного впливу держави на процес реалізації освітніх змін з метою попередження проблемних ситуацій у системі управління освітою, забезпечення синхронності перетворень на різних ланках освіти та збільшення їх корисної дії.

Розроблено матричний інструментарій управлінської діагностики готовності освітньої галузі до впровадження змін з метою обґрунтування стратегічних рішень реформування освіти. Запропоновано інтегрований інструментарій для управління збалансованим розвитком освіти, що включає процесно- та проектно-орієнтовану моделі державного управління освітніми змінами, рамкову структуру державної інноваційно орієнтованої освітньої політики, формули обрахування вірогідності успіху освітньої зміни та прогнозованого супротиву запланованим освітнім перетворенням.

Впроваджено у діяльності Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС Національного агентства України з питань державної служби, управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області.

Кількість публікацій: 117, в т.ч. 2 монографії, 3 посібники, 5 методичних рекомендацій, 42 статті. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 9/ 1, Google Shcolar – 77/4.