Ви є тут

Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть


Номер роботи - M 62 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т.Рильського НАН України.

Автор: к. мистецтвозн. Пасічник Л.В.

Монографія присвячена дослідженню ювелірного мистецтва України як окремого й оригінального мистецького явища в культурі України XX–XXI ст. у взаємодії його промислової, авторської та освітньої галузей.  Автором  висвітлено основні віхи поступу ювелірного мистецтва обох його напрямів – промислового й авторського, охарактеризовано промислові центри виготовлення ювелірних виробів, проаналізовано художньо-стилістичні особливості ювелірних творів митців України.

Автор  розкрила проблеми та сучасний стан розвитку професійної художньої освіти в галузі ювелірства, що є вагомим підґрунтям для майбутнього аналізу та впровадження нових методик теоретичних і практичних форм освітнього процесу для художників-ювелірів прийдешніх поколінь, які загалом можуть стати потужною базою для якісного поступу новітнього ювелірного мистецтва України. Книга є важливою та цікавою для художників, мистецтвознавців та поціновувачів ювелірного мистецтва, дослідників художнього металу, зокрема ювелірства в контексті декоративно-прикладного мистецтва, викладачів вищої школи, а також для студентів художніх спеціальностей, яким вона відкриє ширше уявлення про сучасний стан та новітні тенденції розвитку ювелірного мистецтва України.

Кількість публікацій:31, в т.ч. монографія, 30 статей (4 – у зарубіжних виданнях).