Ви є тут

Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшника


Номер роботи - M 6 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Автори:
АЛІЄВ Ельчин Бахтияр огли – доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Визначено структуру адаптивного техніко-технологічного забезпечення первинного насінництва соняшнику, що дозволяє здійснювати пошук слабких ланок в технологічних процесах доробки та біоінформативної систематизації насіннєвого матеріалу за якістю розподілу та продуктивністю ліній при мінімізації питомих витрат.

На основі теоретичних і експериментальних досліджень отримано математичні моделі технологічного процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику за його аеродинамічними властивостями, геометричними розмірами, об’ємною масою та забарвленням поверхні сім’янок, що описують зміни узагальнюючих коефіцієнтів якості в залежності від режимних параметрів.         Встановлено функціональні залежності і розроблено способи автоматизованого керування прецизійного механізованого процесу сепарації насіннєвого матеріалу на основі  узгодження його режимних і технологічних параметрів. Розроблено спосіб автоматичного фенотипування насіння соняшнику за його морфологічними показниками.

Удосконалено комплекс автоматизованого прецизійного техніко-технологічного забезпечення процесів сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику батьківських компонентів. 

Результати науково-технічної роботи впроваджені і використані на виробництві ТОВ: "Атлант-Запоріжжя", "Нікертор", "Снек-продакшн", "Укрнасінняпром", та ряді приватних підприємств.

Кількість публікацій: 49, в т.ч. монографія, 33 статті, 15 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/1, Scopus – 5/1, Google Scholar – 50/4. Отримано 2 патенти України на винахід, 2 патенти на корисну модель.