Ви є тут

Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу


Номер роботи - M 74 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

Автор: Корнєва О.В., кандидат наук з державного управління,

Створено основи для комплексного наукового аналізу шляхів розвитку місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу та визначено напрями розвитку системи місцевого самоврядування в Україні в рамках європейської інтеграції.

Отримано низку фундаментальних результатів: розглянуто шляхи та напрями вдосконалення нормативно-правової, організаційно-правової, матеріально-фінансової основ місцевого самоврядування України з урахуванням провідного європейського досвіду Запропоновано нові підходи щодо визначення концептуальних засад місцевого самоврядування в Європейському Союзі та Україні Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач: розкрито поняття «тенденції розвитку місцевого самоврядування». Запропоновано систематизацію загальноєвропейських тенденцій розвитку місцевого самоврядування. Обґрунтовано особливості становлення систем місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу.

Результати дослідження мають значення для вдосконалення норм чинного законодавства та підготовки нового при проведенні в Україні реформи місцевого самоврядування; для навчально-методичних цілей у процесі викладання; підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Кількість публікацій: 27, в т.ч. за тематикою роботи 12 статей (1 - у зарубіжних виданнях), 13 тез доповідей.