Ви є тут

Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю


Номер роботи - M 0 ПОДАНА

Представлено Ужгородським національним університетом.

Автор: Шейдик К.А., к.с.-г.н.

У науковій роботі наведено теоретичне узагальнення і науково обґрунтовано вирішення важливого наукового завдання щодо виявлення селекційної цінності вихідного матеріалу тютюну за основними генеративними ознаками, шляхом залучення створеного банку даних «Генетичні ресурси тютюну», систематизації генофонду тютюну за встановленими закономірностями та особливостями прояву селекційно-цінних ознак за насіннєвою продуктивністю.

Вперше в Україні на значному генофонді 419 сортів тютюну вітчизняного та інтродукованого походження проведено розподіл їх на базову та ознакові колекції, адаптовані до різних агроекологічних умов, що дозволяє швидко та ефективно добирати вихідний матеріал для селекційних програм різних напрямів та має важливе значення в селекції тютюну за комплексом вегетативних і генеративних ознак. С

творено базову колекцію з 291 сорту, яка включає дані ботанічного різноманіття, географічного походження, методів створення, родоводів, відповідає європейському пошуковому каталогу генетичних ресурсів рослин 

Кількість публікацій: 21, в т.ч. 11 статей, 2 тези доповідей., 6 методичних рекомендацій. Отримано 2 патенти.