Ви є тут

Економічна ефективність діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу


Номер роботи - M 59 ПОДАНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автор: Резнік Н.П., д.е.н., Слободяник А.М., к.е.н.

Удосконалено теоретичні, методологічні та методичні підходи щодо обґрунтування напрямів економічного розвитку підприємств з виробництва олійних культур і продуктів їх переробки з урахуванням економічного критерію та екологічних обмежень.

Досліджено наслідки ліквідації капіталомістких й інтенсивних галузей за 1990–2016 рр. як похідної реформування аграрного сектора економіки в умовах відсутності чіткої визначеності щодо стратегії розвитку аграрного сектора економіки та формування стихійного шляху економічного розвитку – різкого збільшення виробництва продукції рослинництва, особливо олійних культур.

Розроблено економіко-математичну модель міжгалузевого балансу виробничої системи сукупності підприємств з виробництва олійних культур з її можливостями щодо оптимізації структури кінцевої продукції і прогнозування розвитку підприємств на ринку олійних культур та продуктів їх переробки з використанням еколого-економічного критерію. Розроблено методику з оптимізації параметрів заводу з виробництва біодизеля та визначення раціональних зон постачання насіння ріпаку.

В результаті використання цих моделей і варіантних розрахунків в частині методів аналізу і прогнозування кон’юнктури ринків олійної сировини та готової продукції було прийнято до впровадження Українським науково-дослідним інститутом олій та жирів НААН України. Пропозиції щодо впровадження оптимізаційних розрахунків автотранспортних перевезень насіння олійних культур та параметрів їх ефективної переробки прийнято до впровадження ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат». 

Висновки і пропозиції дослідження з відповідною розробкою оптимальних параметрів заводів із виробництва біодизеля залежно від техніко-технологічних чинників прийнято Міністерством аграрної політики та продовольства України.

 

Кількість публікацій: 19, в т.ч. за тематикою роботи монографія, підручник, 3 посібники, 14 статей (1 – у зарубіжному виданні). Загальна кількість посилань на публікації авторів