Ви є тут

Формування механізму реструктуризації аеропортів


Номер роботи - M 63 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним авіаційним університетом.

Автор: Крапко О.М.

Метою дослідження є розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо розробки та реалізації механізму реструктуризації аеропортів як інструменту досягнення стійких переваг. Об’єктом дослідження є процеси реструктуризації підприємств. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних засад управління процесом реструктуризації аеропортів.

Наукова новизна отриманих результатів: вперше запропоновано механізм адаптивної реструктуризації аеропорту, що, на відміну від існуючих базується на визначенні етапу його циклічності розвитку, виборі видів, методів і принципів реструктуризації та оцінки ефекту від застосування механізму з використанням адаптивних методів управління. Удосконалено структуру управління аеропортом, що формалізує сукупність зв’язків структурних одиниць та всіх видів послуг та об’єктів власності аеропорту; класифікацію видів реструктуризації аеропортів. Дістали подальшого розвитку: сутність поняття «адаптивна реструктуризація аеропорту»; визначення точки реструктуризації впродовж циклічності розвитку аеропорту, яка дозволяє встановити момент початку реструктуризаційних перетворень та забезпечує продовження ефективної діяльності аеропорту.

Результати дослідження реалізовані в практичній діяльності Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Київ» (Жуляни), ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ» (Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»), що дозволило вказаним господарюючим суб’єктам удосконалити свою управлінську діяльність, розробляти більш ефективні стратегії реструктуризації, формувати механізм управління реструктуризацією зазначених авіапідприємств, що в сукупності дозволило підвищити ефективність всієї економічної діяльності. Матеріали дослідження використовуються під час навчального процесу Національного авіаційного університету при викладанні дисциплін: «Фінанси підприємства», «Економіка підприємств», «Управління потенціалом підприємств».

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 10 статей (1 - у зарубіжних виданнях), 24 тези доповідей.