Ви є тут

Цикл наукових праць "Екологоорієнтоване управління соціально-економічним розвитком адміністративної території"


Номер роботи - M 75 ПОДАНА

Представлено Сумським державним університетом.

Автор: Бондар Т.В., к.е.н., Матвєєва Ю.Т., к.е.н.

Метою роботи є удосконалення теоретичних та методичних положень щодо формування екологоорієнтованої системи управління соціально-економічним розвитком адміністративної території. Отримано низку фундаментальних результатів: досліджено структуру територіальної системи; обґрунтовано підхід до визначення сутності конкурентоспроможності підприємства з позицій системної методології.

Запропоновано підхід до проведення комплексної діагностики території; підхід до оцінки ефективності впровадження екологоорієнтованої системи управління територією; підхід до оцінки екологоорієнтованої конкурентоспроможності підприємства. Сформульовані пропозиції удосконалюють організаційно-економічний механізм екологоорієнтованого управління територією, який є багаторівневою ієрархічною структурою та включає механізми мікроекономічного рівня в умовах конкуренції.

Впровадження оптимізаційної моделі екологоорієнтованого управління розвитком території дозволило отримати значення індексу збалансованості 1,099. Урахування екологічного фактора в економічному механізмі розвитку підприємства дозволило підвищити рівень його конкурентоспроможності на 0,09.

Кількість публікацій: 68, в т.ч. за тематикою роботи 17 статей.