Ви є тут

Інноваційний розвиток національної економіки в період пандемії


Номер роботи - M 46 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Міжрегіональною Академією управління персоналом.

Автори:
1. БРАТУСЬ Ганна Анатоліївна - докторка економічних наук, завідувачка кафедри Міжрегіональної академії управління персоналом;
2. КАЛІНА Ірина Іванівна – докторка економічних наук, заступниця директора інституту Міжрегіональної академії управління персоналом;
3. ОМЕЛЬЯНЕНКО Віталій Анатолійович - доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Автори запропонували низку теоретичних положень і науково-методологічних підходів та моделей, що визначають ключові напрями розроблення інтелектуально-інноваційного розвитку національної економіки на основі управління інституційною трансформацією відповідно до цифровізаційних трендів.

Обґрунтовано концептуальні засади інституційно-еволюційного підходу та державного управління інноваційно-технологічним розвитком, науковий підхід до визначення інституційно-еволюційних особливостей розвитку пріоритетних галузей національної економіки, науково-теоретичні засади формування національної інноваційної політики.

Запропоновано  організаційний механізм оцінки ефективності економічного стимулювання розвитку об’єктів інтелектуальної власності, розроблено модель базових концептів оцінки рівня розвитку сфери інтелектуальної власності.  

Розроблено методологію управління розвитком сфери інтелектуальної власності, методологічні положення щодо визначення агрегованого узагальнюючого показника інтелектуальної власності, організаційно-методичний підхід до побудови моделі геоінтелектуальної активності України, інтегрований підхід до визначення стратегічних напрямків інтелектуального розвитку України.

Запропоновано інтегровану  модель взаємодії компонентів інфраструктури комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, нейромережеву модель зв’язку між цифровізацією та її детермінантами, методичний підхід до встановлення детермінантів цифровізації, підхід до формування стратегії розвитку національної економіки в умовах цифровізації, принципи розвитку соціально-економічної системи в умовах цифровізації.

Кількість публікацій: 22 монографії, 68 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus– 163/11, Google Scholar – 257/25.

Коментарі