Ви є тут

Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії


Номер роботи - M 56 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання

Автор: Стрюк А.М., к.пед.н.

На основі теоретичного узагальнення визначено, що організація навчального процесу за моделлю комбінованого навчання з використанням систем управління навчанням сприятиме підвищенню рівня навчальних досягнень бакалаврів програмної інженерії. В результаті дослідно-експериментальної роботи було спроектовано та розроблено систему управління комбінованим навчанням "Агапа" для ВНЗ України.

Сформовано методичні засади організації комбінованого навчання системного програмування фахівців з програмної інженерії на І рівні вищої освіти, що передбачає використання системи управління комбінованим навчанням.

Спроектовано, реалізовано та упроваджено програмний засіб навчального призначення "Система управління комбінованим навчанням "Агапа", який доцільно використовувати для організації комбінованого навчання, навчального процесу за дистанційною формою, у післядипломній освіті, для інформаційного забезпечення процесу виробничого та корпоративного навчання.

Розроблені методичні засади комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії відповідають провідним світовим тенденціям розвитку вищої ІТ-освіти, а програмний засіб навчального призначення "Система управління комбінованим навчанням "Агапа" за своїми функціональними можливостями за більшістю показників знаходиться на рівні таких світових аналогів, як ATutor, Dokeos, eFront, ILIAS, Moodle, OLAT.

Результати роботи впроваджено у навчальний процес провідних ВНЗ України та систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів ряду промислових підприємств.

 

Кількість публікацій: 77, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 20 статей (4 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 119 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.