Ви є тут

Створення надійних та живучих зерносховищ в умовах війни та світової продовольчої кризи


Номер роботи - M 20 ПОДАНА

Представлено Національним авіаційним університетом

Автори:
МАХІНЬКО Наталія Олександрівна – доктор технічних наук, доцент, професорка кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету.

Викликом часу для українських аграріїв стало виростити, зберегти та забезпечити збут зернових і олійних культур в умовах воєнного стану, адже «воєнними цілями» країни-агресора стають зерносховища, продовольчі склади транспортні термінали та інфраструктура.  

З оглядом на це авторкою розроблено та впроваджено у сферу сільськогосподарського будівництва новітні науково-технічних рішень із проєктування та зведення надійних та живучих зерносховищ, працюючих в проєктних та особливих умовах воєнного часу.

Вперше розроблена методологія розрахунку надійності конструкцій ємностей зберігання при врахуванні стохастичних властивостей сталі та дії випадкових навантажень, на основі якої отримано аналітичні вирази для визначення імовірностей безвідмовної роботи конструкцій в умовах різного напружено-деформованого стану.

Вперше сформульована концепція імовірнісного розрахунку багатоболтових з’єднань листів корпусу циліндричних ємностей, утворених із болтів однакового та різних класів міцності.

Вдосконалено економіко-ймовірнісний підхід із визначення ризиків відмов ємностей зберігання, на основі якого отримані нові аналітичні залежності для оптимальних рівнів надійності їх конструкцій.

Узагальнений та проаналізований інформаційний матеріал дозволив отримати найоптимальніші на сьогодні конструктивні рішення зерносховищ для роботи в нормальних та особливих умовах воєнного часу. Рішення, які активно впроваджуються вітчизняними виробниками силосів, не тільки забезпечують аграріїв України надійними та найекономічнішими у світі зерносховищами, але й служать науково-технічним базисом для створення єдиного інформаційного хабу із серійного проєктування об’єктів сільськогосподарського сектору.

 

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

МАХІНЬКО Наталія: Web of Science 2/1 Scopus – 12/2, Google Scholar – 69/5

Кількість публікацій: 2 колективні монографії, 12 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 11 – у зарубіжних виданнях), 40 статей журналах, включених до категорії «Б», 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 2/1, Scopus 12/2, Google Scholar 96/5. Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Коментарі