Ви є тут

Релігійна традиція у праві


Номер роботи - M 85 ПОДАНА

Представлено Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого.

Автор: Вовк Д.О., к.ю.н.

Цикл наукових праць складається з 2 монографій, 27 наукових статей і 15 тез доповідей і наукових повідомлень, опублікованих протягом 2006-2013 років.

Вирішується наукове завдання з комплексного аналізу взаємодії права і релігії у різних типах правових систем на різних етапах становлення державності, що має наслідком формування загального методологічного підходу до дослідження конкретних питань релігійного впливу на право. Цей вплив визначається і осмислюється як релігійна традиція у праві. Розкриті характеристики релігійної традиції у праві (момент виникнення, джерела, сфера дії, чинники поширення, експансивний характер).

Проаналізовані різні варіанти поширення релігійної традиції у правовій системі (секуляризовані і несекуляризовані суспільства, демократичні і недемократичні держави, примусова і добровільна рецепція). Застосовано пропонований підхід до дослідження низки теоретичних і теоретико-прикладних проблем. Зокрема, використано конструкцію релігійної традиції у праві для характеристики ролі християнства у становленні і розвитку права країн Європи; показано значення біблійного образу права у становленні європейських правових цінностей (права людини, конституціоналізм, демократія, світськість тощо); на прикладі доктрини верховенства права продемонстровано конфліктність світських правових концептів і заснованих на релігії правопорядків.

Кількість публікацій: 64, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 27 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 15 тез доповідей.