Ви є тут

Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації


Номер роботи - M 7 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Харківським державним університетом харчування та торгівлі

Автор: Гринченко Н.Г., к.т.н., Неклеса О.П., к.т.н., Нагорний О.Ю., к.т.н., Плотнікова Р.В., к.т.н.

Авторами на основі теоретичних та експериментальних досліджень визначено наукові принципи сферифікації однополярних та різнополярних харчових систем в прийомних середовищах на основі водних розчинів блокуючих електролітів природнього та технологічного походження з одержанням капсульованих та гранульованих харчових продуктів.

Створено наукові основи технологій сферифікованих харчових продуктів, в основу яких покладено екструзійне формування плинних рецептурних сумішей у середовищі іонотропного полісахариду альгінату натрію, упровадження яких дозволило розробити широкий асортимент продукції (у вигляді капсульованих олій, томатних соусів, соків та бальзамічних оцтів, десертної продукції) з високими споживними властивостями.

Реалізовано комплекс наукових, технологічних, конструкторсько-проектних робіт з упровадження розроблених технологій та обладнання у виробництво закладів харчової промисловості  та ресторанного господарства.

Результати досліджень покладено в основу функціонування нового виробничого підприємства ТОВ "Капсулар" (Харківська обл.), яке випускає продукцію на ринок України і здійснює експортне постачання сферифікованих продуктів до США, Іспанії, Болгарії, Ізраїлю та інших.

На вітчизняному обладнанні організовано випуск нової продукції у фірмах "ELAYO GRUP" (м. Малага, Іспанія) та "ACER CAMPESTERS, S.L" (м. Хаен, Іспанія), підписано та реалізовано комерційні угоди про продаж технологій сферифікованих харчових продуктів з підприємствами Іспанії та США.

 

Кількість публікацій: 99, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, енциклопедія, 27 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 43 тези доповідей, 12 нормативних документів. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 28 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 патентами України, 2 патентами РФ. Отримано 6 патентів України на корисну модель.