Ви є тут

Управління безпечністю та якістю борошняних кондитерських виробів з органічної сировини


Номер роботи - M 12 ПОДАНА

Представлено Вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автори:
ТКАЧЕНКО Аліна Сергіївна - кандидат технічних наук, декан ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автором визначено експортний потенціал України на світовому ринку органічних харчових продуктів. Проведено дослідження споживачів щодо визначення потреб у розширенні асортименту органічних харчових продуктів.

Досліджено показники якості та безпечності сировини для виробництва борошняних кондитерських виробів. Експериментально доведено доцільність застосування нетрадиційних олій у ліпідній основі борошняних кондитерських виробів.  Розроблено рецептури нових виробів з органічної сировини – тістечок, кексів та бісквітів, та здійснено товарознавчі дослідження нових виробів.

Визначено основні засади формування стратегії просування органічних харчових продуктів на світовому ринку. Розроблено рецептури борошняних кондитерських виробів на основі органічної сировини – кекси, бісквіти, тістечка; проведені товарознавчі дослідження розроблених зразків. Науково обґрунтовано концептуальні підходи до впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів  під час виробництва борошняних кондитерських виробів.

Розроблені борошняні кондитерські вироби впроваджено у виробничу  діяльність ряду операторів ринку харчових продуктів, "Методичні настанови з дотримання вимог законодавства України щодо безпечності харчових продуктів на виробничих підприємствах споживчої кооперації України" впроваджені у діяльність виробничих підприємств споживчої кооперації України та подані для реєстрації  у Міністерство охорони здоров’я України.

Кількість публікацій: 27, в т.ч. 2 монографії, 9 статей, 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/ h-індекс роботи, згідно бази даних Google Shcolar – 28/4 .