Ви є тут

Премії Президента

2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M33 Цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності" (Кількість коментарів: 30)
M33 Теоретичні засади та методи розрахунку магнітного поля високовольтних кабельних ліній електропередачі при двосторонньому заземленні екранів кабелів (Кількість коментарів: 17)
M34 Геоенергетика, фізико-хімія та гідрогеомеханіка техногенезу льосових масивів як основа інженерної протидії їхній деградації (Кількість коментарів: 17)
M34 Наукові засади збереження наземних молюсків України (Кількість коментарів: 30)
M35 Новітні акумулятори теплової енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою (Кількість коментарів: 24)
M35 Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки водневої термобарохімічної технології інтенсифікації видобутку вуглеводнів (Кількість коментарів: 12)
M35 Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів (Кількість коментарів: 14)
M35 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив (Кількість коментарів: 2)
M37 Наукові основи і застосування методів теорії миттєвої потужності в задачах енергоресурсозбереження засобами електроприводу (Кількість коментарів: 0)
M37 Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту (Кількість коментарів: 28)
M37 Розробка принципів ревіталізації довкілля за використання автохтонних та інтродукованих рослин (Кількість коментарів: 22)
M37 Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій (Кількість коментарів: 19)
M38 Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами (Кількість коментарів: 18)
M40 Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів (Кількість коментарів: 10)
M42 Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України (Кількість коментарів: 28)
M43 Цикл наукових праць "Геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території" (Кількість коментарів: 6)
M44 Ресурсоощадні технології розв'язання екологічних проблем у містах (Кількість коментарів: 21)
M44 Просторове моделювання впливу сміттєзвалищ на складові довкілля із застосуванням дистанційних методів та геоінформаційних систем (Кількість коментарів: 7)
M46 Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення (Кількість коментарів: 9)
M47 Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування (Кількість коментарів: 0)
M47 Оптимізація функціонування електричних мереж з фотоелектричними станціями з урахуванням прогнозного генерування засобами Smart Grid (Кількість коментарів: 19)
M48 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів (Кількість коментарів: 16)
M49 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою (Кількість коментарів: 28)
M49 Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів (Кількість коментарів: 0)
M51 Цикл наукових праць "Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин" (Кількість коментарів: 0)
M52 Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків (Кількість коментарів: 0)
M53 Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності (Кількість коментарів: 0)
M58 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі (Кількість коментарів: 23)
M58 Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті (Кількість коментарів: 18)
M59 Інноваційні технології підвищення надійності, енергетичної ефективності та екологічності суднових енергетичних установок (Кількість коментарів: 41)
M59 Екологічно безпечне збереження твердих побутових відходів із використанням природних сорбентів (Кількість коментарів: 0)
M59 Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання (Кількість коментарів: 14)
M60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел (Кількість коментарів: 16)
M61 Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття бактерій і молекулярну фізіологію рослин (Кількість коментарів: 33)
M62 Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області) (Кількість коментарів: 17)
M64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління (Кількість коментарів: 16)
M64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління (Кількість коментарів: 5)
M66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту (Кількість коментарів: 36)
M69 Наукові засади забезпечення функціонування природних парків (Кількість коментарів: 19)
M70 Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат (Кількість коментарів: 5)
M71 Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель (Кількість коментарів: 17)
M72 Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся (Кількість коментарів: 24)
M73 Удосконалення методів розрахунку грозостійкості повітряних ліній з захищеними проводами (Кількість коментарів: 13)
M73 Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів (Кількість коментарів: 1)
M73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M75 Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок (Кількість коментарів: 25)
M76 Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва (Кількість коментарів: 0)
M81 Підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії (Кількість коментарів: 5)
M81 Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України" (Кількість коментарів: 13)
M82 Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер" (Кількість коментарів: 2)
M83 Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління" (Кількість коментарів: 28)
M83 Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку (Кількість коментарів: 21)
M83 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив (Кількість коментарів: 0)
M85 Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань (Кількість коментарів: 17)
M87 Цикл наукових праць "Реалізація інноваційного енергетичного потенціалу транспортного засобу комплексом прогресивних науково-технічних рішень" (Кількість коментарів: 0)
M88 Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ (Кількість коментарів: 10)
M89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів" (Кількість коментарів: 25)
M94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод (Кількість коментарів: 0)
M95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі (Кількість коментарів: 14)
M97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України (Кількість коментарів: 36)
M100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги (Кількість коментарів: 36)
M100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС (Кількість коментарів: 1)
M101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів (Кількість коментарів: 11)
M105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля (Кількість коментарів: 19)
M108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла" (Кількість коментарів: 0)
M110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів" (Кількість коментарів: 24)
M111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод" (Кількість коментарів: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів (Кількість коментарів: 13)
M1 Роль стресу ендоплазматичного ретикулума в розвитку патологічних станів, їх профілактиці та лікуванні (Кількість коментарів: 13)
M1 Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування (Кількість коментарів: 21)
M2 Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів (Кількість коментарів: 33)
M2 Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг (Кількість коментарів: 3)
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 10)
M3 Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот (Кількість коментарів: 18)
M3 Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу (Кількість коментарів: 35)
M3 Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів (Кількість коментарів: 17)
M3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур (Кількість коментарів: 0)
M4 Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією (Кількість коментарів: 9)
M4 Цикл наукових праць "Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації" (Кількість коментарів: 18)
M4 Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (Кількість коментарів: 13)
M5 Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози (Кількість коментарів: 15)
M5 Цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування» (Кількість коментарів: 13)
M6 Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам (Кількість коментарів: 0)
M7 Комплексне ортодонтичне лікування пацієнтів з метаболічним синдромом (Кількість коментарів: 22)
M9 "Функціональні гібридні органо-неорганічні наносистеми на основі уретанових олігомерів та металсилікатів для smart наноматеріалів" (Кількість коментарів: 0)
M10 Цикл наукових праць "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України" (Кількість коментарів: 1)
M10 Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану (Кількість коментарів: 0)
M10 Сучасні концепції у розробці фітопрепаратів на основі рослин роду Iris (Кількість коментарів: 72)
M11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози (Кількість коментарів: 17)
M11 Цикл наукових праць “Роль фосфоліпаз с та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти” (Кількість коментарів: 12)
M12 Цикл наукових праць «Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями» (Кількість коментарів: 6)
M12 Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань" (Кількість коментарів: 21)
M12 Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів (Кількість коментарів: 1)
M12 Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів (Кількість коментарів: 6)
M13 Цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів" (Кількість коментарів: 23)
M13 Вплив низьких температур і потоків електронів на тканини перикарда і стулок клапана серця при їх консервуванні (Кількість коментарів: 7)
M14 Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу (Кількість коментарів: 17)
M14 Модульні проточні системи для електрохімічної руйнації забруднювачів водного середовища (Кількість коментарів: 1)
M14 Цикл наукових праць "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях" (Кількість коментарів: 10)
M14 Консервація донорської крові тварин факторами штучного гіпобіозу (Кількість коментарів: 0)

Сторінки