Ви є тут

Цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні"


Номер роботи - M 57 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Майданик Л.Р., к.ю.н.

Цикл наукових праць складається з 2 монографій, 8 наукових статей та 5 тез конференцій, опублікованих протягом 6 років.

Проведено аналіз поняття та змісту колективного управління майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, майнових авторських та суміжних прав, за цивільним законодавством України.

Визначено основні види договорів, що укладаються щодо колективного управління майновими авторськими і суміжними правами. Надано економіко-правове визначення поняття та об’єктів комерціалізації інтелектуальної власності, також обґрунтовано механізм, етапи та правові форми комерціалізації. На прикладі імені фізичної особи доведено, що особисті немайнові блага фізичних осіб за наявності специфічних ознак здатні до оборотоздатності, а в подальшому до комерціалізації як об’єкт права інтелектуальної власності, зокрема, як торговельна марка.

Результати циклу можуть бути використаними для вдосконалення законодавчого регулювання управління правами інтелектуальної власності а також їх комерціалізації.

Кількість публікацій: 21, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 8 статей (1 - у зарубіжних виданнях), 5 тез доповідей.