Ви є тут

Походження людської мови на основі ностратичної теорії


Номер роботи - M 63 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним лінгвістичним університетом.

Автори:
КАПРАНОВ Ян Васильович – кандидат філологічних наук, доцент Київського національного лінгвістичного університету.

Роботу присвячено вивченню масового споріднення мов світу на основі фонологічних, морфонологічних і семантичних зсувів і закономірних збігів ностратичних етимонів із базового списку, які відображають універсальні уявлення носія ностратичної свідомості для визначення ступенів споріднення ностратичних мов.

 Автором розкрито дискусійну проблематику в історії розвитку лінгвістичної науки, пов’язаної з концепціями походження людської мови, особливе місце з-поміж яких посідає ностратична гіпотеза, оскільки вона припускає масове споріднення алтайської, афразійської, дравідійської, ескімосько-алеутської, індоєвропейської, картвельської, уральської мовних сімей.

Розкрито  прямі й опосередковані зв’язки між ностратичними мовами, які демонструють необхідність уточнення, а подеколи й перегляду питань походження людської мови. Розроблено нові інструменти для доведення ступенів споріднення між ностратичними мовами, які надають змогу актуалізувати пошук конструктивізму між представниками різних лінгвокультур, об’єднаних ностратичною спорідненістю.

Автором запропоновано  новий ностратично-квантитативний підхід для виконання діахронічної інтерпретації і подальшої квантитативної верифікації ступенів споріднення ностратичних мов, який надав змогу завдяки залученню комп’ютерного і математичного інструментарію аргументувати перевагу генетичного чи ареального споріднення ностратичних мов. 

Сконструйовано універсальну гіпотетичну графоаналітичну мережу зв’язків між ностратичними мовами, які демонструють радіально-ланцюговий їх розвиток від ностратичної прамови з фіксацією переважно близької спорідненості між афразійськими й ескімосько-алеутськими мовами, віддаленої спорідненості – між алтайськими, дравідійськими, картвельськими мовами і далекої спорідненості – між індоєвропейськими й уральськими мовами.

Кількість публікацій: колективна монографія, 25 статей (4 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 19 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 3/1, Google Scholar – 13/2.