Ви є тут

Народні традиції випікання хліба в українців: генетичний, семантико-семіотичний та структурний аналіз


Номер роботи - M 60 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом народознавства Національної академії наук України.

Автори:
ЗЮБРОВСЬКИЙ Андрій Вікторович - кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України.

"Хліб у традиційній культурі українців" - є комплексним етнологічним дослідженням традиційного хлібопечення та семантико світоглядної ролі печива повсякденного вжитку та його місця у міфолого- світоглядній моделі хліборобського космосу- українського селянина.

 Автором вперше в українській етнології, здійснено семантико-структурний та типологічний науковий аналіз раціональної та духовної складової виготовлення та споживання печеного хліба - фундаментального елемента структури повсякденного харчування українців. Монографії автора побудовані за хронолого-тематичним принципом.

Загальний хлібопекарський цикл розглядається як сукупність окремих етапів, що дозволило вперше у вітчизняній науці з’ясувати семантику та, частково, досі не виявлене раціональне підґрунтя переважаючої кількості обрядодій та звичаїв. Це дало змогу робити твердження про глибокі емпірико- раціональні, хоча й ненаукові, знання українців про біологію, біохімію, хімію та фізику процесів бродіння та приготування тіста, його термічної обробки.

Автором проведено ареально-хронологічну характеристику побутування прісного хліба як еволюційного попередника вчиненого хліба, запропоновано ряд авторських концепцій стосовно періоду появи хліба у слов’ян та протоукраїнців. Автором виявлено побутування третього, окрім раніше усталених у науці прісного та вчиненого виду хліба, проміжного еволюційного етапу між двома попередніми.

Отримані результати дослідження хлібопекарства, його взаємозв’язку із хліборобством, поминальною сферою, пошануванням померлих родичів, можуть стати ключем до розуміння принципів "формування глибинних архетипних пластів традиційного українського світогляду, становлення своєрідних етнопсихологічних констант - "душі народу".

Кількість публікацій: 2 монографії; 37 наукових статей, 1 – публікації матеріалів польових етнографічних експедицій. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс роботи, згідно баз даних складає відповідно: Google Sсholar –16/3.