Ви є тут

Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства


Номер роботи - M 51 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом соціальної та політичної психології

Автор: Губеладзе І. Г., к.психол.н.

Автором розроблено концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Уточнено розуміння трансформації соціальної ідентичності та запропоновано визначення поняття психологічного механізму трансформації соціальної ідентичності як закріпленого у психологічній організації особистості функціонального способу зміни змісту когнітивних, афективних і поведінкових компонентів соціальної ідентичності, у результаті здійснення якого актуалізуються одні і деактуалізуються інші її сфери, змінюється їхня ієрархія та режим функціонування.

Визначено провідні психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті: ідеалізація власної групи, деідеалізація власної групи, групова деідентифікація, активне залучення, ідеалізація образу Я, деідеалізація образу Я, конфронтація, конформізм. Установлено основні етапи трансформації соціальної ідентичності.

Доведено, що під впливом досліджуваних механізмів відбувається переконструювання соціальної ідентичності сільської молоді, яка мігрувала до міста, насамперед територіальної та етнічної ідентичності і самооцінки.

 Проаналізовано соціально-психологічні чинники узвичаєння культури бідності в сільському і міському середовищі, а особливо колишніми селянами, що переїхали жити у місто. Обґрунтовано основні стратегії соціально-психологічної адаптації сільської молоді в місті.  

Впровадження програм ефективного прогнозування та методів попередження негативних наслідків міграції сприяють оптимізації процесу адаптації і інтеграції сільської молоді у місті, самореалізації особистості в нових умовах сьогодення.

 

Кількість публікацій: 42, у т. ч. за тематикою роботи 2 монографії, 15 статей, 8 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 6 (згідно з базою даних Google Scholar).