Ви є тут

Цикл наукових праць "Проблеми формування сталого способу життя в Україні"


Номер роботи - M 53 ПОДАНА

Представлено  Сумським державним університетом.

Автор: Ковальов Б.Л., к.е.н.

Цикл наукових праць складається з 3 розділів монографій і 7 наукових статей, опублікованих протягом 2009-2013 років.

Метою циклу наукових праць є розроблення теоретико-методичних засад та практичних механізмів формування сталого способу життя в Україні.

Наукова новизна та практична значимість циклу наукових праць полягає в наступному:

− виявлено, що ключовим фактором при вирішенні проблем економічного зростання та раціонального використання природних ресурсів є перехід до сталого способу життя;

− визначено соціальні, економічні та екологічні фактори, що впливають на формування сталого способу життя;

− визначено взаємозв’язки та співвідношення категорії «сталий спосіб життя» з іншими соціальними, економічними та психологічними категоріями;

− запропоновано науково-методичний підхід до оцінки сталого способу життя на основі векторної моделі з трьома рівнями агрегування інтегральних, синтетичних і простих показників;

− сформовано ієрархічну систему показників і розраховано індекс сталого способу життя для регіонів України, побудовано рейтинг областей, визначено позитивні та негативні тенденції регіонів;

− запропоновано групування регіонів України з надвисоким, високим, вищим за середній, середнім, нижчим за середній та низьким рівнями і для кожної групи розроблено комплекс заходів щодо підвищення рівня сталого способу життя;

− вдосконалено методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління сталим способом життя, які враховують регіоналі особливості його формування;

− доведено, що передумовою сталого розвитку регіону є формування сталого способу життя її населення.

Кількість публікацій: 53, в т.ч. за тематикою роботи 3 розділи у колективних монографіях, 7 статей, 4 тези доповідей. Отримано авторське свідоцтво.