Ви є тут

Основи покращення фітосанітарного стану і підвищення продуктивності насаджень та якості продукції садівництва


Номер роботи - M 7 ПОДАНА

Представлено Інститутом садівництва Національної академії аграрних наук України

Автори:
1. ЯРЕМКО Надія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, завідуюча відділом Інституту садівництва НААН України;
2. ВІНЦКОВСЬКА Юлія Юріївна – кандидат сільськогосподарських наук, завідуюча відділом Інституту садівництва НААН України;
3. ПАВЛЮК Лілія Василівна – доктор філософії, науково-дослідницький працівник Науково-селекційного інституту помології Чехія.

Внаслідок збройного конфлікту в п’ять разів знизився потенціал виробництва садивного матеріалу, через розташування основних розсадників на окупованих територіях та руйнування інфраструктури. Це призвело до зниження виробництва свіжої продукції і знищення колекційних насаджень.

Авторками розроблено основи підвищення якості продукції садівництва на етапах створення вихідного садивного матеріалу, маточних та плодоносних насаджень, а також покращення товарних та споживчих якостей плодів. Лімітуючими факторами ефективної реалізації біологічного потенціалу економічно важливих плодових культур є вірусні патогени, несприятливі ґрунтово-кліматичні умови, недосконалі елементи технологій їх вирощування.

Проведено обстеження маточних насаджень, визначено рівні інфікування вірусними патогенами рослинного матеріалу сортів вишні, черешні й форм їхніх підщеп та виділено вільні від вірусів їх клони для поповнення базових колекцій. Визначено оптимальні строки проведення серологічної діагностики вірусів некротичної кільцевої плямистості і карликовості сливи. Вивчено генетичне різноманіття виділених ізолятів вірусних патогенів, удосконалено схеми сертифікації вишні та черешні в Україні та встановлено вплив у вірусних патогенів на сумісність сорто-підщепних комбінувань у розсаднику. Уперше отримано молекулярно-генетичні характеристики вітчизняних ізолятів вірусів некротичної кільцевої плямистості, вірусу карликовості сливи та вірусу шарки сливи.

Розроблено високоефективні елементи технології вирощування садивного матеріалу (на прикладі фундука), які сприяли покращенню біометричних показників, забезпечили високий вихід стандартних саджанців та зменшення собівартості їх вирощування. Визначено адаптивний потенціал садивного матеріалу досліджуваних сортів вишні, черешні та фундука.

Результати досліджень щодо впливу позакореневої обробки насаджень Атоніком Плюс та Вапор Гардом дали змогу встановити оптимальні строки застосування біопрепаратів відповідно до фенофаз вегетаційного періоду яблуні. Це позитивно позначалось на врожайності (прибавка до контролю склала 29-93 % ) та якості плодів. Застосування даних препаратів також дозволяло знизити аномальний вплив погодних чинників на ростові процеси дерев.

У зв’язку з окупацією частини території України (в т.ч. дослідних станцій мережі Інституту садівництва) робота дозволяє вирішити значну кількість питань щодо відновлення і покращення стану садівництва.

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років
ЯРЕМКО Надія: Google Scholar 3/1.
ВІНЦКОВСЬКА Юлія: Google Scholar 8/2.
ПАВЛЮК Лілія: Scopus 5/2, Google Scholar 8/3.

 

Кількість публікацій: 3 статті в журналах, включених до категорії "А" (у т.ч. 3 – зарубіжних виданнях) та 13 статей у журналах, включених до категорії "Б", 14 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Scopus 5/2, Google Scholar 19/3.

Коментарі