Ви є тут

Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою


Номер роботи - M 71 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Кіровоградським державним педагогічним університетом імені Володимира Винниченка.

Автор: Фока М.В., к.ф.н.

У роботі встановлено особливості взаємодії слова, музики та живопису в образному світі П. Тичини та досліджено стратегії перекладу синтетичних образів П. Тичини на матеріалі англомовних перекладів М. Найдана, С. Комарницького, В. Ткач і В. Фиппс. Відпрацьовано новітні дослідницькі технології, що будуються на системологічній теорії літературного твору та на принципах рецептивної поетики, які дають змогу адекватно розкрити синтетичні образи; простежено взаємодію слова, музики та живопису в доробкові П. Тичини, виявлено музичний та малярський компоненти художнього мислення поета, що визначають синкретизм образного світу митця; розглянуто контекст, у якому формувалася унікальна синтетична поетика П. Тичина. Вивчено питання відтворення синтетичних образів як проблему художнього перекладу; досліджено методи перекладу літературно-музичного синкретизму та літературно-малярського симбіозу, еквіваленти мовних одиниць, що передають єдність слова, музики та живопису.

 У літературознавстві та перекладознавстві представлене дослідження відкриває нові перспективи та можливості для подальшого дослідження низки проблем, пов’язаних з синтезом мистецтв у літературі, стратегій перекладу синтетичних образів.

Кількість публікацій: 2 монографії, 24 статті.