Ви є тут

Правовий статус адвоката в умовах становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні


Номер роботи - M 48 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Ужгородський національний університет".

Автори:
ЗАБОРОВСЬКИЙ Віктор Вікторович - доктор юридичних наук, професор ДВНЗ "Ужгородський національний університет".

Метою роботи є вдосконалення теоретико-правових положень правового статусу українського адвоката та розробки  на їх основі і впровадження у практику науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення норм чинного законодавства про адвокатуру.

З'ясовано міжнародні стандарти правового забезпечення незалежності адвоката як основоположної умови надання професійної правничої допомоги. Встановлено особливості та недоліки правового становища адвоката в умовах реалізації процесуальної форми його діяльності. Розкрито теоретичні та практичні аспекти  набуття правового статусу адвоката і оформлення його повноважень.

Розкрито особливості та недоліки правового становища адвоката в кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві (в умовах реалізації процесуальної форми його діяльності) та визначаються перспективи його вдосконалення і взаємозв’язок між захистом та представництвом як основними функціями професійної діяльності адвоката.

У контексті дослідження теоретичних та практичних проблем набуття статусу адвоката автором розкривається сутність і позитивних, і негативних умов як його набуття, так і подальшого здійснення адвокатської діяльності.

Кількість публікацій: 6 монографій (1 - видана за кордоном), 2 підручники, 132 статті (2 - в англомовних журналах), 55 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно бази даних Google Scholar складає 771/11.

Коментарі