Ви є тут

Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика


Номер роботи - M 33 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України.

Автори: к.б.н. Булигіна Т.В., Гнатюк Т.Т., к.с.-г.н. Кислинська А.С., к.с.-г.н. Бойко М.В.

Вчасне та якісне оцінювання фітосанітарного стану агроценозів є основою захисту культур сої і технологій їх вирощування. Опис на молекулярному рівні різних ефектів ліпополісахаридів (ЛПС) на рослини є необхідним кроком на шляху розуміння механізмів трансдукції сигналу, за допомогою яких ЛПС ініціює ці процеси. Для розв’язання проблеми захисту посівів сої від хвороб за допомогою грунтових мікроорганізмів важливе значення має передпосівне оброблення насіння.

Встановлено, що застосування грибів-ендофітів у сільськогосподарському виробництві відіграє важливу роль в збереженні біорізноманіття угруповань, зменшенні степені деградації ґрунтів, що викликані надмірним використанням інсектицидів.

Проведено моніторинг хвороб сої, ідентифікація збудників, з’ясування механізмів взаємодії бактерій-збудників і рослини-хазяїна та розроблено профілактичні заходи для боротьби зі шкідниками.

Проаналізовано 1729 зразків рослин сої з характерними бактеріальними ураженнями, з яких виділено 1271 ізолятів, а після бактеріологічного аналізу відібрано 860 штамів для подальшої роботи.

Системні спостереження за розвитком інфекційного процесу протягом вегетаційного періода дозволили визначити загальні закономірності поширення збудника смугастості стебла сої в залежності від фази розвитку рослини.

Обґрунтовано доцільність передпосівної обробки насіння сої мікробним препаратом "Хетомік" на основі штаму C. cochliodes 3250, що сприяє індукуванню системного імунітету рослини. Продемонстровано перспективність нового штаму B. thuringiensis 87/3 для створення екологічно чистих біопрепаратів для фітозахисту, регулювання розвитку фітопатогенних мікроміцетів ‑ збудників змішаних інфекцій. 

Кількість публікацій: 20, в т.ч. 2 монографії, методична рекомендація, 17 статей (6 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 11/2; Google Scholar – 33/4.