Ви є тут

Вплив паратипових та генотипових факторів на продуктивні якості свиней різних генотипів


Номер роботи - M 75 ПОДАНА

Представлено Миколаївським національним аграрним університетом

Автор: Лихач А.В., к.с.-г.н.

Україна завжди була країною, де свинарству приділяли особливу роль.  В Україну надходять і використовуються як при чистопородному розведенні, так і при схрещуванні свині різних порід м’ясного напрямку продуктивності. Наукова значимість роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичній реалізації впливу індивідуального способу утримання свиноматок внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції «Степовий», великої білої та породи ландрас зарубіжної селекції на відтворювальні якості за різних методів розведення, та встановлення ефективності поєднань свиней породи дюрок української селекції зі спеціалізованими м’ясними генотипами в умовах інтенсивної технології з метою покращення м’ясних та беконних якостей. Одержані результати досліджень запропоновано та впроваджено у виробництво в умовах племзаводу СГВ «Агрофірма «Миг-Сервіс-Агро» Миколаївської області та ВАТ «Племзавод Степной» Запорізької області, що підтверджується актами впровадження. За результатами досліджень доведено, що в умовах інтенсивного ведення свинарства найбільш оптимальним варіантом утримання свиноматок є індивідуальний, оскільки таке утримання сприяє не тільки підвищенню відтворювальних якостей тварин з технологічної точки зору, а й отримання при реалізації поросят чистого прибутку на рівні 44021,3 грн у розрахунку на 100 голів маток. Встановлено, що особливості морфологічного складу туши помісного молодняку (поєднання порід ландрас та дюрок української селекції) обумовлюють збільшення загальної її вартості на 7,16-18,0 грн, за рахунок збільшення питомої ваги більш цінних відрубів.

Кількість публікацій: 32 статті (7 - у міжнародних виданнях).